Sztafeta rowerowa 24h

Trasa Sztafety Rowerowej 24

Trasę sztafety rowerowej stanowi pętla wokół Jeziora Czerniańskiego. Drużyny w kategoriach OPEN i SPORT startują wspólnie i kontynuują sztafetę przez 24 h. Drużyny w kategoriach WOMEN i #MŁODZI również startują wspólnie (5:00 rano) i kontynuują sztafetę przez 12 h.

Start, meta a także zaplecze serwisowe i biuro zawodów zlokalizowane będą na działce przy nieczynnej restauracji „Fojtula”. Sztafeta będzie się odbywała w ruchu ulicznym. BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄ przepisy o ruchu drogowym.

Cel

Celem wyścigu jest sportowa rywalizacja fair play oraz zebranie środków na pomoc dla Krystiana Piszczka.

Krystian jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle, zaangażowany w organizację i prowadzenie zajęć Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pracownik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle, bardzo związanym z wiślańskim środowiskiem luterańskim, członek wiślańskiej sekcji Kendo.

W lutym 2020 roku zdiagnozowano u Krystiana guza mózgu, który ze względu na jego położenie okazał się nieoperacyjny. Krystian stopniowo tracił wzrok. Na skutek utraty wzroku spadając ze schodów doznał urazu głowy. Lekarze określili jego stan jako „nierokujący”. Krystian jednak się nie poddał, jego stan się ustabilizował.

W pierwszej kolejności potrzeba sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niewidomym i środków na rehabilitację, tak by Krystian mógł ponownie rozpocząć terapię onkologiczną i walkę z guzem. Przyłącz się do pomocy wraz z drużyną.

Organizatorzy

Organizatorem jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.

Miejsce i trasa

Wyścig w kategorii SPORT, OPEN, WOMAN i #MŁODZI odbędzie się w Wiśle Czarnem na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

Termin

Zawody odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenia

Zgłoszenie drużyny polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie: www.nieodwracajsie.pl oraz dokonanie wpłaty za całą dryżynę w wysokości:

  • 20 zł za dziecko do 13 roku życia, które bierze udział w zawodach indywidualnych KIDS;
  • 40 zł za zawodnika/zawodniczkę, który/a bierze udział w zawodach w kategorii WOMEN lub #MŁODZI;
  • 50 zł za zawodnika/zawodniczkę, który/która bierze udział w zawodach w kategorii SPORT lub OPEN

Wpłata płatna przelewem na konto Parafii EA w Wiśle-Czarnem:
Parafia Ewangelicko-Augsburska
ul. Cienków 3
43-460 Wisła
Nr konta: 24 1020 1390 0000 6202 0109 1271

Wpłatę należy uiścić za cała drużynę lub zawodnika, podając w tytule przelewu „Wpłata na cele kultu religijnego (nazwa drużyny)”. Wpłatę za dzieci biorące udział w zawodach dziecięcych należy uiścić w odrębnym przelewie podając w nawiasach imię i nazwisko dziecka. W formularzu zgłoszeniowym jako pierwszego należy podać kapitana drużyny. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 czerwca 2021 r.

Uczestnicy

Uczestnikiem sztafety może być każdy, kto chce wziąć udział w rywalizacji sportowej a także dołączyć się do organizowanej zbiórki pomocowej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność, dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją. Osoby poniżej 16-go roku życia zostaną dopuszczone do udziału w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Każda drużyna powinna posiadać wykupioną odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Zasady rywalizacji

Zawody będą miały formę rywalizacji zespołowej, sztafetowej. Zawody zostaną przeprowadzone w pięciu kategoriach:
SPORT – kategoria wyczynowa, zespoły mieszane
OPEN – kategoria rekreacyjna, zespoły mieszane
WOMEN – kategoria rekreacyjna, zespoły kobiet
#MŁODZI – kategoria rekreacyjna, zespoły mieszane, uczestnicy do 18 roku życia i posiadający kartę rowerową.
KIDS – kategoria dla dzieci (zawody indywidualne), do 13 roku życia.

W kategorii SPORT drużyna może liczyć max. 10 zawodników. Osoba startująca w kategorii SPORT może startować tylko w jednej drużynie, nie może także startować w drużynie OPEN. W kategorii OPEN drużyna może liczyć max. 35 zawodników. Osoba startująca w kategorii OPEN może startować w innych drużynach tej kategorii pod warunkiem, że zostanie zgłoszona z tą drużyną i wniesie kolejną wpłatę.
Zawody mają formułę wyścigu 24-godzinnego. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość okrążeń pokonanych w czasie 24 godzin oraz czas wszystkich, pełnych okrążeń. Start, meta i strefa zmian będą znajdować się w tym samym, oznaczonym miejscu. Zmiany zawodników mogą odbywać się tylko w strefie zmian. Zmiana zawodnika polega na przekazaniu zmiennikowi chipu zaliczającego okrążenia. W strefie zmian, w czasie zmiany (pod rygorem dyskwalifikacji) może znajdować się tylko 2-óch zawodników jednej drużyny. Zawodnicy pokonują dowolną ilość okrążeń. Wyścig będzie odbywał się w normalnym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami i przepisami Kodeksu Drogowego. Każdy zawodnik powinien być wyposażony w kask rowerowy (uczestnicy poniżej 16-go roku życia obowiązkowo), ponadto każdy zawodnik musi posiadać elementy odblaskowe i kompletne, sprawne oświetlenie rowerowe (jazda nocna). Rowery elektryczne nie będą dopuszczane do udziału w zawodach!

W każdej kategorii (SPORT, OPEN, WOMEN, #MŁODZI) drużyna może otrzymać status VIP, warunkiem otrzymania statusu VIP jest zebranie (od darczyńców i sponsorów) kwoty 1000 złotych od drużyny i przekazanie jej na cel charytatywny sztafety.

Cel charytatywny!!!

Konieczne jest przesłanie informacji o chęci przystąpienia drużyny do kategorii VIP i przesłanie potwierdzenia dokonanego przelewu na konto portalu zrzutka.pl na adres: kontakt@sztafetarowerowa24.pl. Drużyny VIP zostaną odpowiednio oznakowane.

Zawody dla dzieci – kategoria KIDS

W kategorii KIDS mogą startować dzieci do 13-go roku życia. Zawody odbędą się na małej pętli w pobliżu strefy zmian i będą miały formę rywalizacji indywidualnej w systemie pucharowym. Rywalizacja w kategorii KIDS będzie się odbywać w czterech grupach wiekowych, osobno dla dziewczyn i chłopców:
Grupa 0 (biegacze) – 2016 i młodsze (1 okrążenie małej pętli)
Grupa I – dzieci z roczników 2014 i młodsze – (1 okrążenie małej pętli).
Grupa II – dzieci z roczników 2011-2013 – (3 okrążenia małej pętli).
Grupa III – dzieci z roczników 2008-2010 – (1 okrążenie dużej pętli).

Zgłoszenia do kategorii KIDS należy przesłać mailem (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) na adres: kontakt@sztafetarowerowa24.pl. Zgłoszenie do kategorii KIDS będzie możliwe w dniu wyścigu, w biurze zawodów, jednak nie później niż do godz. 12.00. Dzieci do 13-go roku życia mogą być zgłaszane do sztafet seniorskich, pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Wpłata w kategorii KIDS wynosi 20 zł od dziecka.

Nagrody

Zwycięskie drużyny w kategoriach SPORT , OPEN, WOMEN i #MŁODZI otrzymają puchar i okolicznościowe nagrody, drużyny VIP otrzymają ponadto szczególne medale. Zawodnicy kategorii KIDS otrzymają nagrody indywidualnie w zależności od zajętych miejsc. Zawodnicy wszystkich sklasyfikowanych drużyn otrzymają również pamiątkowe medale.

Postanowienia końcowe

Wszystkie spawy sporne, protesty i odwołania będą rozpatrywane oparciu o przepisy PZKol. i decyzje Jury, którego decyzje są nieodwołalne.

Formularz zgłoszeniowy

Dane drużyny

KapitanZawodnicy


Administratorem danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem przy ul. Cienków 3 w Wiśle. Informujemy iż każdemu zgłaszającemu się do wyścigu przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz przeniesienia danych, w tym również elektronicznie na adres e-mail czarne@luteranie.pl. Informujemy również o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez zgłaszającego się niezbędnej do udziału w wyścigu (cel przetwarzania) lub otrzymywania informacji o przyszłych inicjatywach Parafii o takim charakterze zgodnie w treścią wyrażonej zgody.

Data

cze 25 2021 - cze 26 2021
Expired!

Czas

17:00 - 17:00

Koszt

50.00PLN

Lokalizacja

działka przy Fojtuli
róg ulic Biała Wisełka i Cieńków, 43-460
Kategoria
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem

Organizator

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem
Telefon
+48 600819782
Email
czarne@luteranie.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do nas

Jeżeli potrzebujesz pomocy w pomiarze czasu na zawodach sportowych, skontaktuj się z nami.