Zamarski MTB 2021

Wyniki zawodów:

OPEN dystans Mega

Kategorie dystans Mega

OPEN dystans Mini

Kategorie dystans Mini

Regulamin Wyścigu Rowerowego ZAMRSKI MTB

Nazwa imprezy: Wyścig Rowerowy „ZAMARSKI MTB”;

Cele: popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; promocja Gminy Hażlach;

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu

Termin: 5 września 2021.;

Ilość uczestników: 150

Miejsce: Gmina Hażlach centrum wsi Zamarski, boisko Szkoły Podstawowej;

Czas: start do wyścigu głównego o godzinie 13.00;

Kontakt: tel. 735 130 801, e-mail: gok_administarcja@hazlach.pl;  lub w sprawach zabezpieczenia trasy: tel. 662096182;

Uczestnictwo: w rajdzie głównym mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów. W czasie weryfikacji zawodnicy pobierają numer startowy, a także podpisują oświadczenie akceptujące niniejszy regulamin, oświadczenie o stanie zdrowia i ponoszeniu ryzyka związanego z COVID 19 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

W rajdzie nie mogą uczestniczyć rowery elektryczne.

Zgłoszenia: wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej https://nieodwracajsie.pl

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od godziny 11.00 w centrum Zamarsk, boisko Szkoły Podstawowej;

Trasa: bezdroża oraz boczne, polne, leśne drogi na terenie Gminy Hażlach – głównie wsi Zamarski; nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, trawiasta; obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach;

Dystans: wyścig odbywa się na dwóch dystansach MINI i MEGA.

Odcinek MINI powinny mieścić się w zakresie od 16 km do 20 km, odcinki MEGA powinny mieścić się w zakresie od 35 km do 40 km.

Odcinek MEGA dla kobiet zostanie przeprowadzony, jeżeli zgłosi się więcej niż 10 zawodniczek.

Wyścigi i klasyfikacja:

Kobiety Mężczyźni
OPEN – dystans MINI
(miejsca 1, 2 i 3)
OPEN – dystans MINI i MEGA
(miejsca 1, 2 i 3)
K1 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat
– dystans MINIK2 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat
– dystans MINIK3 – kategoria wiekowa 40 i więcej lat
– dystans MINI
M1 – kategoria wiekowa 16 – 17 lat
– dystans MINIM2 – kategoria wiekowa 18 – 39 lat
– dystans MEGA i MINIM3 – kategoria wiekowa 40 – 59 lat
– dystans MEGA i MINIM4 – kategoria wiekowa 60 lat i więcej
– dystans MINI
najlepszy zawodnik i zawodniczka spośród mieszkańców Gminy Hażlach.

 

UWAGA: Nagrody nie dublują się, poza wyłonieniem najlepszych zawodników z Gminy Hażlach.

Świadczenia dla uczestników: napój, ciepły posiłek.

Opłata startowa: płatna do dnia 02.09.2021 r .  w wysokości 60.00

Wpłaty na konto: Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu ul. Północna 5 43-418 Pogwizdów nr rachunku bankowego 45 8113 1017 2003 0071 7328 0001 ; w tytule przelewu „imię i nazwisko; opłata za Zamarski MTB”.

Postanowienia końcowe:

  • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
  • odcinki wyścigu rowerowego prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb porządkowych i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego;
  • wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej wyścigu, policji, straży pożarnej. We wszystkich wyścigach obowiązują kaski;
  • organizator nie opłaca uczestnikom dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • w wyścigach młodzieżowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich; szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników; ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi;
  • uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą;
  • w rajdzie nie mogą barć udziału osoby będące pod wpływem alkoholu,  a także substancji działających podobnie do alkoholu
  • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach,
  • rajd rowerowy odbywać się będzie w ruchu drogowym dlatego zawodnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności.

Rajd rowerowy zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z występowaniem pandemii COVID-19.

Przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków istnieje ryzyko zakażenia COVID-19 i w związku z tym nie będę wnosił roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenia zostały zamknięte.

 

Data

wrz 05 2021
Expired!

Czas

13:00 - 16:00

Koszt

60.00PLN

Lokalizacja

Boisko Szkoły Podstawowej
Zamarski
Kategoria

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
Telefon
+48 735 130 801
Email
gok_administarcja@hazlach.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do nas

Jeżeli potrzebujesz pomocy w pomiarze czasu na zawodach sportowych, skontaktuj się z nami.