Zamarski MTB

Regulamin Wyścigu Rowerowego ZAMRSKI MTB

Nazwa imprezy: Wyścig Rowerowy „ZAMARSKI MTB”;

Cele: popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; promocja Gminy Hażlach;

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk;

Termin: 30 sierpnia 2020.;

Ilość uczestników: dystans MINI – 150 osób; dystans MEGA – 150 osób;

Miejsce: Gmina Hażlach centrum wsi Zamarski, boisko Szkoły Podstawowej;

Czas: start do wyścigu głównego o godzinie 13.00;

Kontakt: tel. 338569 768, e-mail: gok_administarcja@hazlach.pl;  lub w sprawach zabezpieczenia trasy: tel. 662096182;

Uczestnictwo: w wyścigu głównym mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów. W czasie weryfikacji zawodnicy pobierają numer startowy, a także podpisują oświadczenie akceptujące niniejszy regulamin, oświadczenie o stanie zdrowia i ponoszeniu ryzyka związanego z COVID 19 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

W zawodach nie mogą uczestniczyć rowery elektryczne.

Zgłoszenia: wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej https://nieodwracajsie.pl

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od godziny 11.00 w centrum Zamarsk, boisko Szkoły Podstawowej;

Trasa: bezdroża oraz boczne, polne, leśne drogi na terenie Gminy Hażlach – głównie wsi Zamarski; nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, trawiasta; obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach;

Dystans: wyścig odbywa się na dwóch dystansach MINI i MEGA.

Odcinek MINI powinny mieścić się w zakresie od 16 km do 20 km, odcinki MEGA powinny mieścić się w zakresie od 35 km do 40 km.

Wyścigi i klasyfikacja:

Kobiety Mężczyźni
OPEN – dystans MINI (miejsca 1, 2 i 3) OPEN – dystans MEGA (miejsca 1, 2 i 3)
K1 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MINI

K2 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MINI

K3 – kategoria wiekowa 40 i więcej lat – dystans MINI

OPEN MEGA – dystans MEGA

M1 – kategoria wiekowa 16 – 17 lat – dystans MINI

M2 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MEGA i MINI

M3 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MEGA i MINI

M4 – kategoria wiekowa 40 – 49 lat – dystans MEGA i MINI

M5 – kategoria wiekowa 50 – 59 lat – dystans MEGA i MINI

M6 – kategoria wiekowa 60 lat i więcej – dystans MINI

najlepszy zawodnik i zawodniczka spośród mieszkańców Gminy Hażlach.

 

UWAGA: Nagrody nie dublują się, poza wyłonieniem najlepszych zawodników z Gminy Hażlach.

Świadczenia dla uczestników: napój, ciepły posiłek.

Opłata startowa:

płatna do dnia 27.08.2020 r .  w wysokości 65.00 zł  z czego 25 zł opłaty startowej zostanie przeznaczone na rehabilitację dla Kasi i Rity

Wpłaty na konto:   Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk  nr: 29 8113 1017 2003 0176 5391 0002; w tytule przelewu imię i nazwisko; opłata za Zamarski MTB.

 

Postanowienia końcowe:

  • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
  • odcinki wyścigu rowerowego prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb porządkowych i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego;
  • wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej wyścigu, policji, straży pożarnej. We wszystkich wyścigach obowiązują kaski;
  • w wyścigach młodzieżowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich; szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników; ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi;
  • uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą;
  • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Rajd rowerowy zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z występowaniem pandemii COVID-19.

Przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków istnieje ryzyko zakażenia COVID-19 i w związku z tym nie będę wnosił roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Zamarski MTB – regulamin 2020 PDF

UWAGA!

Bardzo prosimy pierwsze 16 osób z listy poniżej o przesłanie na adres biuro@nieodwracajsie.pl takich danych jak: adres email, data urodzenia, gmina. W formularzu zgłoszeniowym był błąd, który uniemożliwiał przesłanie wymienionych danych. Błąd został usunięty. Bardzo prosimy o kontakt. Z pozdrowieniami. Ekipa NieOdwracajSie.pl

UWAGA!

Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Gmina (wymagane)

Płeć (wymagane)
MK

Twój email (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Nazwa klubu

Dystans

Lista zgłoszonych zawodników

Data

Sie 30 2020

Czas

13:00

Koszt

65 PLN

Lokalizacja

Boisko
Boisko w Zamarskach
Kategoria

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Napisz do nas

Jeżeli potrzebujesz pomocy w pomiarze czasu na zawodach sportowych, skontaktuj się z nami.