Zamarski MTB

Wyniki zawodów:

MTB Zamarski – gmina Hażlach K

MTB Zamarski – gmina Hażlach M

MTB Zamarski – K1 mini

MTB Zamarski – K2 mini

MTB Zamarski – K3 mini

MTB Zamarski – M1 mini

MTB Zamarski – M2 mega

MTB Zamarski – M2 mini

MTB Zamarski – M3 mega

MTB Zamarski – M3 mini

MTB Zamarski – M4 mega

MTB Zamarski – M4 mini

MTB Zamarski – M5 mega

MTB Zamarski – M5 mini

MTB Zamarski – M6 mega

MTB Zamarski – M6 mini

MTB Zamarski – OPEN mega K

MTB Zamarski – OPEN mega M

MTB Zamarski – OPEN mini K

MTB Zamarski – OPEN mini M

Wyniki kategorii wiekowych z pominięciem osób, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w kategorii OPEN

MTB Zamarski – K3 mini – bez open

MTB Zamarski – K1 mini – bez open

MTB Zamarski – M2 mega – bez open

MTB Zamarski – M3 mega – bez open

MTB Zamarski – M3 mini – bez open

MTB Zamarski – M4 mini – bez open

Regulamin Wyścigu Rowerowego ZAMRSKI MTB

Nazwa imprezy: Wyścig Rowerowy „ZAMARSKI MTB”;

Cele: popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; promocja Gminy Hażlach;

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk;

Termin: 30 sierpnia 2020.;

Ilość uczestników: dystans MINI – 150 osób; dystans MEGA – 150 osób;

Miejsce: Gmina Hażlach centrum wsi Zamarski, boisko Szkoły Podstawowej;

Czas: start do wyścigu głównego o godzinie 13.00;

Kontakt: tel. 338569 768, e-mail: gok_administarcja@hazlach.pl;  lub w sprawach zabezpieczenia trasy: tel. 662096182;

Uczestnictwo: w wyścigu głównym mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów. W czasie weryfikacji zawodnicy pobierają numer startowy, a także podpisują oświadczenie akceptujące niniejszy regulamin, oświadczenie o stanie zdrowia i ponoszeniu ryzyka związanego z COVID 19 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

W zawodach nie mogą uczestniczyć rowery elektryczne.

Zgłoszenia: wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej https://nieodwracajsie.pl

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od godziny 11.00 w centrum Zamarsk, boisko Szkoły Podstawowej;

Trasa: bezdroża oraz boczne, polne, leśne drogi na terenie Gminy Hażlach – głównie wsi Zamarski; nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, trawiasta; obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach;

Dystans: wyścig odbywa się na dwóch dystansach MINI i MEGA.

Odcinek MINI powinny mieścić się w zakresie od 16 km do 20 km, odcinki MEGA powinny mieścić się w zakresie od 35 km do 40 km.

Wyścigi i klasyfikacja:

Kobiety Mężczyźni
OPEN – dystans MINI (miejsca 1, 2 i 3) OPEN – dystans MEGA (miejsca 1, 2 i 3)
K1 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MINI

K2 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MINI

K3 – kategoria wiekowa 40 i więcej lat – dystans MINI

OPEN MEGA – dystans MEGA

M1 – kategoria wiekowa 16 – 17 lat – dystans MINI

M2 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MEGA i MINI

M3 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MEGA i MINI

M4 – kategoria wiekowa 40 – 49 lat – dystans MEGA i MINI

M5 – kategoria wiekowa 50 – 59 lat – dystans MEGA i MINI

M6 – kategoria wiekowa 60 lat i więcej – dystans MINI

najlepszy zawodnik i zawodniczka spośród mieszkańców Gminy Hażlach.

 

UWAGA: Nagrody nie dublują się, poza wyłonieniem najlepszych zawodników z Gminy Hażlach.

Świadczenia dla uczestników: napój, ciepły posiłek.

Opłata startowa:

płatna do dnia 27.08.2020 r .  w wysokości 65.00 zł  z czego 25 zł opłaty startowej zostanie przeznaczone na rehabilitację dla Kasi i Rity

Wpłaty na konto:   Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk  nr: 29 8113 1017 2003 0176 5391 0002; w tytule przelewu imię i nazwisko; opłata za Zamarski MTB.

 

Postanowienia końcowe:

  • każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
  • odcinki wyścigu rowerowego prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb porządkowych i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego;
  • wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej wyścigu, policji, straży pożarnej. We wszystkich wyścigach obowiązują kaski;
  • w wyścigach młodzieżowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców;
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich; szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników; ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi;
  • uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą;
  • uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Rajd rowerowy zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z występowaniem pandemii COVID-19.

Przyjmuję do wiadomości, że pomimo zastosowanych środków istnieje ryzyko zakażenia COVID-19 i w związku z tym nie będę wnosił roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu.

Zamarski MTB – regulamin 2020 PDF

 

Data

sie 30 2020
Expired!

Czas

13:00 - 16:00

Lokalizacja

Location Name
Kategoria

Organizator

Organizer Name

Możliwość komentowania została wyłączona.

Napisz do nas

Jeżeli potrzebujesz pomocy w pomiarze czasu na zawodach sportowych, skontaktuj się z nami.